ห่วงทองเหลือง 2cm. (#312)

Rate this item
(0 votes)

ห่วงทองเหลือง  (#312) :  

ราคาอันละ 20 บาท  

รายละเอียด :

  • ความกว้างด้านในขนาด 17 mm.
  • ความกว้างทั้งหมดขนาด 20 mm.
  • ความหนาขนาด 4 mm.
Read 540 times