ห่วงตัวD, ห่วงเลขแปด... (51)

  • ห่วงตัว D, ห่วงกลมแบน
  • ห่วงทองเหลืองตัว D 
  • ห่วงทองเหลือง, ห่วงซิงค์เงิน
  • ห่วงสปริ้งวงกลม, ห่วงสามเหลี่ยม
  • ห่วงสี่เหลี่ยม, ห่วงวงรี
  • ห่วงเลขแปด

Rate this item
(0 votes)
PA366 - ห่วงเลขแปดสีเหลืองปัดราคาอันละ 20 บาทรายละเอียด : ความสูงด้านในขนาด 4.5 mm. ความสูงทั้งหมดขนาด 17.7 mm.…
Rate this item
(0 votes)
PA367 - ห่วงเลขแปดสีทองราคาอันละ 20 บาทรายละเอียด : ความสูงด้านในขนาด 4.5 mm. ความสูงทั้งหมดขนาด 17.7 mm.…
Rate this item
(0 votes)
PA368- ห่วงเลขแปดสีเงินราคาอันละ 20 บาทรายละเอียด : ความสูงด้านในขนาด 4.5 mm. ความสูงทั้งหมดขนาด 17.7 mm. ความความกว้างทั้งหมดขนาด…
Page 3 of 3