ห่วงตัวD, ห่วงเลขแปด... (50)

  • ห่วงตัว D, ห่วงกลมแบน
  • ห่วงทองเหลืองตัว D 
  • ห่วงทองเหลือง, ห่วงซิงค์เงิน
  • ห่วงสปริ้งวงกลม, ห่วงสามเหลี่ยม
  • ห่วงสี่เหลี่ยม, ห่วงวงรี, ห่วงเลขแปด

Rate this item
(0 votes)
ห่วงตัว D มีข้อต่อ ขนาด 2 CM. (สีเงิน 301) ราคาชุดละ 20 บาท (มี…
Rate this item
(0 votes)
ห่วงตัว D เหลี่ยม ขนาด 2 CM.(สีเงิน #302) ราคาอันละ 20 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงตัว D ขนาด 2 CM. หนา 4 MM. (สีดำเงา #303) ราคาอันละ 24…
Rate this item
(0 votes)
ห่วงตัว D กลม ขนาด 2.1 CM. (สีเงิน #304) ราคาอันละ 18 บาท
Rate this item
(1 Vote)
ห่วงสปริ้งวงกลม หนา 5 mm. กว้าง 3 cm. (สีดำเงา #305) ราคาอันละ 36 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงสปริ้งวงกลม (สีเงิน #306) : ราคาอันละ 34 บาท ขนาดความหนา 5 mm. ขนาดความกว้าง 3…
Rate this item
(1 Vote)
ห่วงสามเหลี่ยม-ซิงค์เงิน ขนาด 2.7 CM. (#307) ราคาอันละ 20 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงสามเหลี่ยม-ซิงค์ดำเงา ขนาด 2.7 CM (308) ราคาอันละ 20 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงตัว D กลม ขนาด 2.1 CM. (สีดำเงา #309) ราคาอันละ 20 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงกลมแบน เหลืองปัด 2.5 CM. (310) ราคาอันละ 10 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงทองเหลือง 1.5 CM. (#311) ราคาอันละ 20 บาท 
Rate this item
(0 votes)
ห่วงทองเหลือง (#312) : ราคาอันละ 20 บาท รายละเอียด : ความกว้างด้านในขนาด 17 mm. ความกว้างทั้งหมดขนาด…
Rate this item
(0 votes)
ห่วงทองเหลืองใหญ่ ขนาด 1.8 CM. แบบหนา (#313) ราคาคู่ละ 80 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงทองเหลืองตัว D 1 นิ้ว(#314) ราคาชิ้นละ 26 บาท
Rate this item
(1 Vote)
ห่วงทองเหลืองตัว D 2.1 cm.(#315) ราคาชิ้นละ 60 บาท 
Rate this item
(0 votes)
ห่วงซิงค์เงิน-กลมเล็ก ขนาด 10 mm.(#316) ราคาอันละ 20 บาท
Rate this item
(0 votes)
ห่วงซิงค์เหลือง-แบน ขนาด 3 cm. หนา 2.5mm.(#320) ราคาอันละ 40 บาท รายละเอียด : ความกว้างด้านในขนาด…
Rate this item
(0 votes)
ห่วงกลมทองเล็ก ขนาด 1CM. หนา 2mm. (#323) ราคาชุดละ 15 บาท (มี 5 อัน)…
Rate this item
(0 votes)
ห่วงกลมทองเล็ก ขนาด 1.5 CM. หนา 2.5mm. (#324) ราคาอันละ 25 บาท รายละเอียด :…
Rate this item
(0 votes)
ห่วงกลมเหลือง ขนาด 1.8 CM. หนา 3mm. (#325) ราคาอันละ 25 บาท รายละเอียด :…
Rate this item
(0 votes)
ห่วงทองเหลืองตัว D ขนาด 2.2 cm. (#328) ราคาชิ้นละ 16 บาท รายละเอียด : ความกว้างด้านในขนาด…
Rate this item
(0 votes)
PA339 - ห่วงกลมแบนสีเงินราคาอันละ 10 บาทรายละเอียด : ความกว้างด้านในขนาด 2.4 cm. ความกว้างทั้งหมดขนาด 3cm. ความหนาขนาด…
Rate this item
(0 votes)
PA340- ห่วงทองเหลือง : ราคาอันละ 60 บาท รายละเอียด : ความกว้างด้านในขนาด 15 mm. ความกว้างทั้งหมดขนาด…
Rate this item
(0 votes)
PA341 - ห่วงสี่เหลี่ยมสีเงินราคาอันละ 18 บาทรายละเอียด : ความกว้างด้านในขนาด 12.5 mm. ความกว้างทั้งหมดขนาด 22.3 mm.…
Page 1 of 3