อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

 CFFThailand.com แนะนำท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  

(***เป็นข้อมูลในการแนะนำท่องเที่ยวไม่สามารถนำไปใช้จองห้องพักได้นะครับ***)

 

 

 


 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

       อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก ตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล 2,102 เมตร  ซึ่งสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย  อุทยานแห่งนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  ได้แก่น้ำตกภูสอยดาว  เป็นน้ำตก 5 ชั้น  และการผจญภัยขึ้นสู่ลานสนสามใบอันสวยงาม  มีเนื้อที่กว้างประมาณ 1,000ไร่  มีความสวยงามมากมีถนนลาดยางเข้าถึงพื้นที่ทำให้สะดวกสบายในการเดินทาง พักผ่อนหย่อนใจ  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมีเนื้อที่ 125,110 ไร่ หรือ 200.18 ตารางกิโลเมตร

      ต่อมา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก ได้ขอจัดตั้งวนอุทยาน  ภูสอยดาวเป็นอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  ได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบว่า พื้นที่บนอุทยานภูสอยดาวเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรที่จะรักษาพื้นที่ป่าแห่งนี้ไว้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์  และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์  สามารถผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติได้อีกเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  จนกระทั่งปี 2551 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  125 ตอนที่ 71 ก  ลงวันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2551

สภาพภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับ ซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจดทิศใต้ เป็นเทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,800เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณร้อยละ 85ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 15ของพื้นที่ทั้งหมด

สภาพภูมิอากาศ

   เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำภาค และลำน้ำปาด มีอากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 35.0องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 13.0องศาเซลเซียส อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วไป 27.0องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,334.4มิลลิเมตร/ปี ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
      • สภาพป่าในพื้นที่ที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีความหลากหลายผสมกันมีความต่างระดับของพื้นที่มากในพื้นที่ประกอบด้วย ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ 
      • ส่วนสัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมหลายชนิดที่พบเห็นและปรากฏร่องรอยได้แก่ เลียงผา กวางป่า เสือโคร่ง เก้ง หมี หมูป่า ลิง อีเห็น เม่น กระต่ายป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ นกเขา นกขุนทอง เป็นต้น 

 

  

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 • น้ำตกภูสอยดาว : อยู่ริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268  ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อไว้อย่างไพเราะว่า ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน กรรณิการ์ และสุภาภรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี  
 • กิจกรรม เที่ยวน้ำตก , เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

 

 • น้ำตกบนภู : พื้นที่ทุ่งดอกไม้บนภูสอยดาวเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนที่มีพื้นที่กว้างกว่า 4,000 ไร่ เมื่อฝนตกลงมาก็จะขังอยู่ตามทุ่งหญ้าแล้วไหลลงสู่ลำธารเล็กๆ บนภูซึ่งมีอยู่หลายสายจากนั้นก็ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำทำให้เกิดน้ำตกหลายสาย ได้แก่ น้ำตกสายทิพย์ น้ำตกผาชัน น้ำตกมอส อยู่ละจุดอยู่คนละมุมของภูสอยดาว สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ไม่ยาก จุดเด่นของน้ำตกบนภูสอยดาวคือความเขียวสดของมอสที่เกาะอยู่ตามหินบริเวณน้ำตกดูเป็นธรรมชาติและสดชื่นมาก
 • กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก ,เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

 

 • น้ำตกหลุมพบ : เป็นน้ำตกซึ่งมีความสูงชันมาก ถูกค้นพบโดยบุคคลชื่อ “หุม” อันเป็นที่มาของชื่อน้ำตก ต่อมาจึงมีการเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็น “น้ำตกหลุมพบ” ซึ่งเป็นคำเรียกที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยมากกว่า นักท่องเที่ยวซึ่งต้องการจะเดินทางไปชมความงดงามของน้ำตกแห่งนี้จำเป็นต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่นำทาง
 • กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก ,เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

 • น้ำตกมอส : นั้นเป็นน้ำตกที่มีพืชจำพวกมอสและตะไคร่น้ำขึ้นปกคลุมโขดหินโดยรอบบริเวณน้ำตกเช่นเดียวกับ “น้ำตกสายทิพย์” แต่ “น้ำตกมอส” เป็นน้ำตกซึ่งตั้งอยู่ภายในอาณาเขตประเทศลาว การจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังน้ำตกมอสจำเป็นต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่นำทางเช่นเดียวกัน
 • กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก ,เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

 • น้ำตกสายทิพย์: เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี 7 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาณ 5-10 เมตร สภาพป่าโดยรอบน้ำตกมีความชุ่มชื้นมาก จึงมีมอสส์สีเขียวขึ้นปกคลุมทั่วไปตามก้อนหินริมน้ำ                                      
 • กิจกรรม : เที่ยวน้ำตก ,เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

       

 

 • ทุ่งดอกไม้ในป่าสน : อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งดอกไม้ป่ามากมายหลายชนิดผลัดกันออกดอกหมุนเวียนไปตามช่วงฤดูกาล ที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่คือดอกหงอนนาค ดอกมีสีม่วงอ่อน  ที่นี่เป็นทุ่งดอกหงอนนาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีพื้นที่ถึง 4,000 ไร่  ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ของทุกปี จะมีดอกไม้ดินชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่น  เช่นดอกหงอนนาค, ดอกสร้อยสุวรรณาและดอกหญ้ารากหอม  ในฤดูหนาวจะมีดอกกระดุมเงิน, กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์  และต้นเมเปิลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามมาก ในช่วงฤดูฝน
 • กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   ชมพรรณไม้   ชมทิวทัศน์   แค้มป์ปิ้ง 

 

 

 

 • ลานสนสามใบภูสอยดาว: เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ เป็นที่ราบบนเทือกเขาภูสอยดาว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,633 เมตร สภาพพื้นที่ของลานสนสามใบจะเป็นเนินสูงต่ำสลับกันไป เป็นป่าสนสามใบ พืชชั้นล่างเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ การเดินทางไปเที่ยวลานสนสามใบภูสอยดาว ต้องเดินทางเท้าจากน้ำตกภูสอยดาวริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 ขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมง
 • กิจกรรม : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ   ชมพรรณไม้   ชมทิวทัศน์   แค้มป์ปิ้ง    

 

 

 • พิชิตยอดภูสอยดาว : ยอดแหลมๆ ด้านซ้ายจากภาพข้างบน นั่นคือจุดสูงสุดภูสอยดาว ความสูง 2,035 เมตร  เป็นที่ตั้งหลักเขตไทย-ลาว เส้นทางขึ้นยอดภูสอยดาวเป็นเส้นทางที่ชันมาก  ช่วงแรกไต่ระดับขึ้นเนินแรก  ช่วงกลางเป็นทางราบขึ้นเนินลงเนิน  ช่วงสุดท้ายชันแบบตะกายฟ้า จากจุดกางเต็นท์ที่ลานสนขึ้นยอดภูสอยดาวใช้เวลาเดินทาง ไป - กลับ 1 วันเต็ม  เมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยจะมีหน้าผาชันชื่อผาอินทรีย์  เป็นจุดชมวิวเมื่อมองลงมาจะเห็นพื้นที่ราบลานสนได้ชัดเจน  ทัวร์ดอยได้พานักท่องเที่ยวขึ้นไปเป็นคณะแรกเมื่อปี 2546 นักท่องเที่ยวที่ขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวได้คนแรกคือ น้องไบท์ อายุ 13 ปี รูปน้องไบท์บนยอดภูสอยดาว  หลักเขตไทย-ลาว บนยอดภูสอยดาว  เส้นทางขึ้นภูสอยดาวสุดชัน ภาพคุณนักท่องเที่ยวทัวร์ดอยบนยอดภูสอยดาว วิวลานสนมองจากผาอินทรีย์บนยอดภูสอยดาว
 • กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ ,แค้มป์ปิ้ง
 • บรรยากาศการแคมปิ้งที่สุดยอด : เป็นความประทับใจที่ไม่อาจจะบรรยาออกมาเป็นภาพได้กับการที่ได้ตั้งแคมป์พักแรมกลางลานสนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงาม กับบรรยากาศของความหนาวเย็น มีลำธารสายเล็กๆ ข้างบริเวณจุดกางเต็นท์เป็นทั้งแหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้สำหรับนักท่องเที่ยว ในยามเย็นจะมีนักท่องเที่ยวลงไปอาบน้ำยังท้ายๆ ของลำธาร ชายลงอาบด้านเหนือสายน้ำ หญิงอาบทางด้านท้ายสายน้ำ เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติ ข้อดีของที่นี่อีกอย่างคือ ไม่มีทาก ทำให้เที่ยวได้อย่างสบายใจไร้กังวล
 • กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ ,แค้มป์ปิ้ง

 

    

 

การเดินทางมาอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวด้วยรถยนต์สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ

 • โดยรถยนต์ จากจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1246 ถึงบ้านแพะแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1143  ผ่านอำเภอชาติตระการ  แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1237 ผ่านบ้านบ่อภาคไปบรรจบกับเส้นทางแผ่นดินหมายเลข 1268 ถึงน้ำตกภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว รวมระยะทางประมาณ 188 กิโลเมตร
 • สามารถเดินทางด้วยรถยนต์  ระยะทางประมาณ 133 กม.  โดยใช้เส้นทาง อุตรดิตถ์-น้ำปาด  ( ทางหลวงหมายเลข 1047 )  ออกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ พอถึง อ.น้ำปาดให้เลี้ยวรถเข้าไปใช้ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1239 แล้วขับรถไปอีกประมาณ 46 กม. แล้วจึงเลี้ยวรถเข้าไปใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 ขับรถไปประมาณ 19 กิโลเมตรก็จะถึง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

 

สิ่งอำนวยความสะดวกบนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

1. ที่จอดรถ: มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
2. บริการอาหาร: มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว เฉพาะทางขึ้นภู
3. ลานกางเต๊นท์: อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมเต็นท์  และสถานที่กางเต็นท์  ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว  การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้ กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว: มีศูนย์ บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.
5. สุขาชาย-หญิง และ ห้องอาบน้ำ : ปัจจุบันนี้บนภูสอยดาว มีห้องสุขา และห้องอาบน้ำไว้บริการแล้ว เป็นห้องน้ำที่ทำง่ายๆ ด้วยกระดานสนที่ได้จากต้นสนที่หักโค่น ห้องสุขา และ ห้องอาบน้ำ ตั้งแยกกัน ห้องสุขาเป็นห้องแถวมีหลายห้อง น้ำที่ใช้จะต้องตักเองจากลำธาร ห้องอาบน้ำเป็นแบบ open air มีผนังมิดชิด น้ำใช้ก็ต้องตักเองจากลำธารครับ

 

รถโดยสารประจำทาง

การเดินทางด้วยรถโดยสารวิธีที่ 1

     • ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลก
     • ช่วงที่ 2 จากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างอำเภอ ไปอำเภอชาติตระการ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
     • ช่วงที่ 3 จากอำเภอชาติตระการ เดินทางด้วยรถสองแถว ซึ่งมีวันละ 1 เที่ยว รถออกเดินทางไม่เกิน 09.00 น. ไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

การเดินทางด้วยรถโดยสารวิธีที่ 2

     ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลก
      • ช่วงที่ 2 จากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางด้วยรถรับจ้างเหมาไป-กลับ ราคาประมาณ 2,600 บาท ไปอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร 


     หมายเหตุ  

     หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวแล้ว ไม่สามารถขึ้นยอดภูสอยดาวได้ทัน (อุทยานแห่งชาติเปิดให้ขึ้นลานสนภูสอยดาวตั้งแต่เวลา 8.00 - 14.00 น.) ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติที่อยู่ด้านล่างไว้แล้ว

 

    

 

   

CFFThailand.com แนะนำท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

(***เป็นข้อมูลในการแนะนำท่องเที่ยวไม่สามารถนำไปใช้จองห้องพักได้นะครับ***) 

 บ้านพัก-บริการ 

        ท่านสามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th ของกรมเท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ 60วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3วัน กำหนดชำระเงินภายใน 2วันทำการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้ โดยโทรมาที่ 0-2562-0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค


     กรณีที่ชำระเงินกับทางธนาคาร กรมจะทราบข้อมูลการชำระเงินได้โดยออนไลน์กับทางธนาคาร ก็จะทราบว่ารายการจองใดได้ชำระเงินแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องโทรสารเอกสารแสดงการชำระเงินมาที่กรมอีก โปรดนำหลักฐานการจองและเอกสารการชำระเงิน เฉพาะบมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ไปยื่นแสดงในวันเข้าพัก และในกรณีที่ชำระเงินกับหน่วยงานในสังกัดกรม ให้นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นแสดงในวันเข้าพัก เท่านั้น

 โซนที่พัก-บริการ

โซน

ชื่อโซน/กลุ่มที่พัก-บริการ

คำอธิบายเพิ่มเติม

โซนที่ 1

ภูสอยดาว 101-104

บ้านพักเดี่ยว - แฝด บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โซนด้านล่างก่อนขึ้นภูสอยดาว

โซนที่ 1

ภูสอยดาว 011 - ห้องประชุม 1

ห้องประชุม โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

 

 

ที่พัก-บริการที่เปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

 

โซน

ชื่อที่พัก-บริการ

ห้องนอน

ห้องน้ำ

คน/หลัง

ราคา/คืน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

โซนที่ 1

ภูสอยดาว 102 (สอยดาว 2)

3

2

6

1,000 

เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น

 

โซนที่ 1

ภูสอยดาว 104/1 (สอยดาว 4)

2

1

4

600 

เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น

 

โซนที่ 1

ภูสอยดาว 104/2 (สอยดาว 4)

2

1

4

600 

เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น

 


   หมายเหตุ

    กรณีที่มีผู้เข้าพักแรมในที่พักเกินจำนวนที่กำหนด ต้องชำระค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก ดังนี้ ประเภทบ้านพัก ในอัตราคนละ 100บาท/คน/คืน และ ประเภทค่ายพัก ในอัตราคนละ 50บาท/คน/คืน สำหรับการจัดโซนและจำนวนที่พัก-บริการ ที่เปิดให้บริการในอุทยานแห่งชาติมีดังต่อไปนี้ 

                                   

                                   

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

ผังบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

CFFThailand.com แนะนำท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

(***เป็นข้อมูลในการแนะนำท่องเที่ยวไม่สามารถนำไปใช้จองห้องพักได้นะครับ***)

ขอขอบคุณ ที่มา : http://travel.sanook.com/ , http://www.dnp.go.th/ ,http://1081009.tourismthailand.org/ , http://th.wikipedia.org/wiki/

BACK

Media

Media credits : ชมรม เดินป่า ขอนแก่น Navigator Khonkaen