คอหมา(สีทอง #PA918)

Rate this item
(0 votes)

PA918 - คอหมาสีทอง
ราคาอันละ 28 บาท
รายละเอียด :

  • ความกว้างขนาด 13.8 mm.
  • ความยาวขนาด 22.4 mm.
  • ความหนาขนาด 2.6 mm.
Read 569 times